oferta dla wspólnot

oferta
dla wspólnot

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Obejmują one pełną obsługę księgową, techniczną i eksploatacyjną, oraz – przede wszystkim – aktywną współpracę z Zarządem i Członkami Wspólnoty.

Regularnie odwiedzamy powierzone nam nieruchomości, dostosowujemy swój czas pracy do potrzeb Członków danej wspólnoty i gwarantujemy możliwość spotkania w miejscu i czasie dogodnym dla Państwa.

Do najważniejszych atutów naszej oferty, należy również to, iż mamy pełną kontrolę nad na sposobem dokonywania rozliczeń – nasz system jest elastyczny i pozwala na dowolne modyfikacje.

 • Sposób naliczania opłat i dokonywania rozliczeń możemy w pełni dostosować do oczekiwań danej wspólnoty, realizując postanowienia przyjętych regulaminów rozliczania mediów.
 • Układ graficzny wszystkich dokumentów dostosowujemy do wymagań i oczekiwań danej wspólnoty tak, by były możliwie jak najbardziej przejrzyste i czytelne.
Co oferujemy wspólnotom mieszkaniowym?

Aktywną współpracę i łatwy kontakt:

 • możliwość załatwiania wszelkich spraw drogą telefoniczną i mailową;
 • częste wizyty na terenie nieruchomości, z możliwością sprawowania regularnych dyżurów;
 • spotkania w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie;
 • organizowanie i uczestnictwo w zebraniach Wspólnoty i Zarządu;
 • przygotowywanie uchwał i przeprowadzanie głosowań;
 • możliwość sprawdzania informacji o saldzie, wysokości naliczonych opłat i dokonanych wpłatach przez bezpieczny i przejrzysty panel internetowy

Reprezentowanie Wspólnoty w kontaktach z kontrahentami i instytucjami publicznymi:

 • zbieranie ofert i negocjowanie umów z firmami zewnętrznymi;
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług przez kontrahentów;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty i Zarządu.

Pełną obsługę księgową i finansową:

 • prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości i indywidualnego zużycia mediów w sposób dostosowany do potrzeb Wspólnoty;
 • przejrzystość i klarowność dokumentów rozliczeniowych oraz możliwość dostosowania ich formy graficznej i treści do indywidualnych oczekiwań Wspólnoty;
 • skuteczną windykację należności od dłużników;
 • składanie w imieniu Wspólnoty zeznań podatkowych oraz wnoszenie podatków i innych opłat publicznoprawnych.

Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości:

 • bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości oraz zlecanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych;
 • możliwość zatrudnienia całodobowego pogotowia lokatorskiego;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej;
 • organizowanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych;
 • przygotowywanie planu remontów;
 • zbieranie ofert na prace remontowe i pomoc w wyborze wykonawców;
 • organizowanie remontów oraz nadzoru inspektorskiego nad prowadzonymi pracami.

Wsparcie prawne:

 • analizowanie i weryfikacja umów zawieranych przez Wspólnotę;
 • doradztwo radcy prawnego przy prowadzeniu korespondencji Wspólnoty.

więcej…

Jeśli chcieliby Państwo, żebyśmy przedstawili szczegółową ofertę dostosowaną do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Państwa Wspólnoty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.